Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65228
Title: Một số vấn đề pháp lý về bảo vệ quyền riêng tư trong quan hệ hôn nhân và gia đình
Authors: Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Phúc
Keywords: Quyền riêng tư
Bí mật thông tin
Dữ liệu
Trẻ em
Hôn nhân
Gia đình
Bảo vệ quyền riêng tư
Abstract: Quyền sự riêng tư là một quyền con người cơ bản đã được ghi nhận và bảo vệ trong các văn kiện quốc tế và khu vực, được nội luật hóa trong pháp luật các quốc gia. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng xã hội thì việc xâm phạm quyền riêng tư diễn ra một cách thường xuyên và phổ biến hơn. Đặc biệt nó diễn ra trong chính quan hệ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ với con cái khi việc quản lý thông tin, điện thoại, thư tín hay việc chia sẻ hình ảnh thông tin lên mạng xã hội giữa các thành viên trong gia đình diễn ra một cách thường xuyên. Xét dưới góc độ pháp lý thì tất cả những hành vi này đều có thể là hành vi xâm phạm quyền riêng tư của cá nhân dù họ là thành viên trong gia đình, tuy nhiên hiện nay pháp luật Việt Nam vẫn chưa có những quy định pháp lý cụ thể điều chỉnh về vấn đề này. Bài viết phân tích một số vấn đề pháp lí về bảo vệ quyền riêng tư trong mối quan hệ hôn nhân – gia đình và để xuất một số giải pháp hoàn thiện.
Issue Date: 2019-06-15
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL39.19_Ply bao ve quyen rieng tu_qhe hon nhan gia dinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.