Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65238
Title: Đánh giá tác động môi trường đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - một số vấn đề pháp lý đặt ra
Authors: Trần Linh Huân
Keywords: Môi trường
Đánh giá tác động môi trường
Dự án đầu tư nước ngoài
Bảo vệ môi trường
Abstract: Đánh giá tác động môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường trước sự tác động của các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, hiện nay các quy định pháp luật điều chỉnh về hoạt động đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập, điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng môi trường. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá và chỉ ra một số điểm bất cập, hạn chế trong quy định pháp luật về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, từ đó nêu ra một số kiến nghị hoàn thiện.
Issue Date: 2019-01-10
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL40.19_Tac dong moi truong_du an von dau tu nuoc ngoai VNam_PLy.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.