Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65248
Title: Đổi mới giáo dục đại học - từ thực tiễn của một số nước trên thế giới đến giải pháp ở Việt Nam
Authors: Hồ Minh Đồng
Keywords: Giáo dục đại học
Giáo dục đại học Việt Nam
Không gian đại học
Tự chủ đại học
Đổi mới giáo dục đại học
Abstract: Giáo dục đại học ở các nước tiên tiến trên thế giới coi nhiệm vụ bắt nhịp với sự vận động của nền kinh tế - xã hội là sứ mệnh cao cả. Muốn vậy, phải xây dựng được không gian đại học, phải gắn quá trình đào tạo với nghiên cứu khoa học và nâng cao không ngừng hiệu quả của quá trình tự chủ đại học. Tác giả nghiên cứu một số hoạt động trong đổi mới giáo dục đại học ở một số nước tiên tiến, từ đó đề xuất giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học Việt Nam”.
Issue Date: 2019-01-01
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL41.19_Doi moi giao duc dai hoc_thuc tien_giai phap VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.