Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65249
Title: Hoàn thiện Điều 683 Bộ luật dân sự 2015 trong bối cảnh Việt Nam chưa có Luật tư pháp quốc tế
Authors: Trần Thị Nguyệt
Keywords: Điều 683 Bộ luật Dân sự 2015
Luật áp dụng
Hợp đồng
Lựa chọn luật
Thỏa thuận chọn luật
Abstract: Trong bối cảnh Việt Nam chưa có đạo luật Tư pháp quốc tế, Bộ luật Dân sự 2015 vẫn đóng vai trò là luật chung trong việc điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Phần V “Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài” nói chung và Điều 683 Bộ luật dân sự 2015 nói riêng đã giải quyết được nhiều vấn đề trọng tâm của Tư pháp quốc tế về hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Bài viết này tập trung phân tích những vấn đề sau: i, Luật áp dụng cho hợp đồng có yếu tố nước ngoài bao hàm và chứa đựng toàn vẹn nguyên tắc tự do lựa chọn. ii, Trong bối cảnh thương mại quốc tế và đầu tư nước ngoài phát triển như hiện nay, Điều 683 ghi nhận quyền của các bên lựa chọn pháp luật áp dụng cho hợp đồng không phải là một quyền tuyệt đối, nó cũng có những giới hạn hợp lý nhất định, đó là các giới hạn về phạm vi, nội dung pháp luật và hậu quả áp dụng pháp luật nước ngoài. iii, Đánh giá về kỹ thuật lập pháp, Điều 683 mang đặc điểm, tính chất của một quy phạm pháp luật xung đột, được xây dựng trên cơ sở hệ thuộc luật do các bên thỏa thuận lựa chọn. Bên cạnh đó, Điều 683 đã xác định luật áp dụng trong trường hợp các bên của hợp đồng không thỏa thuận chọn luật áp dụng và xác định luật áp dụng đối với hình thức của hợp đồng. Bài viết cũng đánh giá một số bất cập trong các quy định về hợp đồng của Điều 683 Bộ luật Dân sự 2015.
Issue Date: 2020-01-01
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL41.19_Hoan thien Dieu 683 BLDS 2015_tu phap quoc te.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.