Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65289
Title: Quản trị quốc gia tốt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Nguyễn Thu Dung
Keywords: Quản trị công
Quản trị quốc gia
Cách mạng Công nghiệp 4.0
Abstract: Những thay đổi mạnh mẽ ở hai khu vực thị trường và xã hội dưới tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi những thay đổi tương ứng từ phía khu vực Nhà nước. Sự thay đổi này tác động trực tiếp tới phương thức mà Nhà nước quản lý xã hội và hiệu quả của nó và đồng thời đặt ra thách thức làm thế nào để Nhà nước có thể quản lý tốt xã hội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Bài viết làm rõ và phân tích các tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 tới quản trị công và Quản trị quốc gia tốt của Nhà nước.
Issue Date: 2020-01-01
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL41.19_Qtri quoc gia_boi canh cach mang cong nghiep 4.0.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.