Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65291
Title: Quyền được hoàn thuế của người nộp thuế
Authors: Nguyễn Trung Dương
Keywords: Hoàn thuế
Người nộp thuế
Thuế
Abstract: Bài viết trình bày một số điểm bất cập trong quy định của pháp luật về quyền được hoàn thuế của người nộp thuế. Từ đó đưa ra một số kiến giải nhằm hoàn thiện hơn nữa pháp luật về vấn đề này.
Issue Date: 2020-01-10
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL41.19_Quyen duoc hoan thue cua nguoi nop thue.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.