Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65301
Title: Đánh giá tác động môi trường theo pháp luật Việt Nam và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả thực thi
Authors: Lương Thị Thoa
Keywords: Đánh giá tác động môi trường
Tác động môi trường
Môi trường
Abstract: Đánh giá tác động môi trường là một trong những điểm mới trong pháp luật bảo vệ môi trường của Việt Nam. Các quy định vê đánh giá tác động môi trường nhằm xác định chủ thể cũng như các cơ chế vận hành và giám sát, kiểm soát việc phân tích, dự báo của tác động của hoạt động đầu tư và đưa ra những giải pháp cụ thể. Bài viết của tác giả phân tích thực tế những quy định về đánh giá tác động môi trường theo pháp luật Việt Nam hiện hành; một số điểm mới và thực tiễn những thuận lợi, khó khăn khi thi hành từ đó đề xuât một vài giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật để thực tiễn thi hành có thể đạt hiệu quả tốt hơn.
Issue Date: 2020-03-15
Type: Bài trích
Extent: 14 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL_42.20_Tac dong moi truong_PL VNam_kien nghi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.