Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65314
Title: Một số vấn đề pháp lý về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
Authors: Nguyễn Văn Hợi, Hoàng Thị Loan
Keywords: Sinh con
Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
Abstract: Quy định pháp luật của Nhà nước ta về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản được ban hành đã giải quyết được các vấn đề thực tiễn nảy sinh. Mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung trong thời gian qua, tuy nhiên, hiện nay những quy định này vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích và đánh giá một số quy định pháp luật có liên quan đến sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Từ đó gợi mở những vấn đề cần được hoàn thiện trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-06-15
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL43.20_Ply ve sinh con_ho tro sinh san.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.