Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65319
Title: Tội hành nghề mê tín, dị đoan theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015
Authors: Hoàng Đình Dũng
Keywords: Mê tín
Dị đoan
Luật Hình sự
Abstract: Bài viết phân tích các yếu tố cấu thành tội hành nghề mê tín, dị đoan theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015. Từ đó chỉ ra một số điểm bất cập và hướng hoàn thiện
Issue Date: 2020-06-15
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL43.20_Toi hanh nghe me tin di doan_BLHS 2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.