Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65330
Title: Vai trò của công tác xã hội trong trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê Đức Thọ
Keywords: Công tác xã hội
Hỗ trợ trẻ em
Đà Nẵng
Trẻ em
Abstract: Nghiên cứu này phân tích thực trạng hoạt động công tác xã hội trong trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 2700 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đà Nẵng cũng đã chú trọng đến công tác hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, công tác hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vẫn còn nhiều khó khăn như: nguy cơ mất an toàn cho trẻ em trong cộng đồng; nạn xâm hại, bạo lực trẻ em, tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em bị tai nạn thương tích,… Bài viết cũng đề xuất giải pháp nâng cao vai trò của hoạt động công tác xã hội trong hỗ trợ trẻ em khuyết tật được ở thành phố Đà Nẵng hiện nay.
Issue Date: 2020-09-30
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL44.20_Vai tro cong tac xa hoi_tro giup tre em kho khan_DNang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.