Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/65374
Title: Nghiên cứu hỗn hợp đá – nhựa nóng cường độ cao dùng trong kết cấu mặt đường ô tô cấp cao ở Việt Nam.
Authors: Trần Danh Hợi
Issue Date: 2018-12-18
Type: Luận án, luận văn
Extent: 23 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học GTVT
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_TDH.compressed.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\32472
  • Size : 3,88 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PL_TDH.compressed.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\32472
  • Size : 5,9 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thongtin_TDH.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\32472
  • Size : 36,18 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • TT_EN_TDH.compressed.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\32472
  • Size : 2,4 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT_VN_TDH.compressed.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\32472
  • Size : 2,14 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.