Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65398
Title: Pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam
Authors: Lưu Thị Tươi
Keywords: Pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm
Covid-19
Hành vi bị cấm
Xử phạt hành chính về phòng chống bệnh truyền nhiễm
Xử lý hình sự về phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Bệnh truyền nhiễm
Abstract: Ở nước ta, hệ thống các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm được ban hành tương đối đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý để quản lý nhà nước về công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác này, cần hoàn thiện một số quy định của pháp luật cho phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay.
Issue Date: 2020-12-31
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL45.20_Phap luat phong chong benh truyen nhiem_Covid 19_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 320,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.