Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65400
Title: Pháp luật về hội của Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp - một số kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Nữ
Keywords: Hội
Tự do hiệp hội
Quyền lập hội
Abstract: Lập hội là một trong những quyền cơ bản của con người được pháp luật của nhiều quốc gia ghi nhận và bảo vệ. Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ phân tích khái quát pháp luật về hội của Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Pháp; chỉ rõ những ưu điểm về pháp luật về hội của các quốc gia này từ đó rút ra một số kinh nghiệm tốt mà Việt Nam cần học hỏi nhằm hoàn thiện pháp luật về hội của Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2020-12-31
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL45.20_PLuat hoi cong hoa lien bang Duc_Phap_KN VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 253,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.