Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65404
Title: Áp dụng pháp luật môi trường trong xác định và xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường nước
Authors: Trần Linh Huân
Keywords: Môi trường nước
Xử lý hành vi gây ô nhiễm
Áp dụng pháp luật môi trường
Môi trường
Abstract: Bài viết phân tích, đánh giá một số quy định pháp luật môi trường trong việc xác định và xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường nước, đồng thời chỉ ra một số điểm bất cập trong thực tiễn áp dụng các quy định này, từ đó đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện.
Issue Date: 2021-03-30
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.