Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65410
Title: Hoàn thiện các quy định về giảng dạy trực tuyến áp dụng trong đại dịch covid-19 qua thực tiễn tại trường đại học Luật, đại học Huế
Authors: Lê Phước Sơn
Keywords: Dạy học trực tuyến
Google Classroom
Google Meet
Covid-19
Trường Đại học Luật
Quy định dạy học trực tuyến
Abstract: Khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 cuối năm 2019 và năm 2020 lây lan với tốc độ nhanh và có diễn biến nguy hiểm khó lường trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Từ đó, các hình thức dạy học trực tuyến được đưa vào sử dụng nhằm hỗ trợ người học hoàn thành công việc hiệu quả và không làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của người dạy. Hệ thống ứng dụng Google Classroom và Google Meet là một trong những phần mềm hữu ích trong thời điểm này và Trường Đại học Luật, Đại học Huế cũng đã nhanh chóng triển khai dạy học với hai phần mềm này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy người học và giảng viên gặp rất nhiều trở ngại, nhất là trở ngại đến từ việc thiếu các hướng dẫn, quy định cụ thể cho việc dạy học trực tuyến. Bài viết này chia sẻ một số vấn đề thực tiễn triển khai cũng như đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc dạy học trực tuyến trong thời gian tới thông qua việc kiến nghị điều chỉnh, bổ sung một số quy định liên quan.
Issue Date: 2021-03-30
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL_46.21_Quy dinh giang day truc tuyen_Covid19_Đh Luat Hue.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.