Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65420
Title: Một số vấn đề lý luận về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
Authors: Nguyễn Văn Hợi, Bế Hoài Anh
Keywords: Sinh con
Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
Vô sinh
Abstract: Sinh con bằng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản không còn là vấn đề quá mới dưới cả góc độ pháp lý và thực tiễn. Song thực tế hiện nay, vẫn còn tồn tại nhiều cách hiểu khác nhau về vấn đề này. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích những vấn đề lý luận cơ bản nhất về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Từ đó có thể bảo đảm cách hiểu và áp dụng thống nhất trong thực tiễn đời sống.
Issue Date: 2021-06-30
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL47.21_Ly luan ho tro sinh con_ky thuat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.