Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65423
Title: Một số vấn đề pháp lý về đăng ký biện pháp bảo đảm và kiến nghị hoàn thiện
Authors: Trần Thị Huệ
Keywords: Đăng ký biện pháp bảo đảm
Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
Abstract: Trong nền kinh tế thị trường, đăng ký biện pháp bảo đảm đóng vai trò quan trọng trong việc công khai và minh bạch hóa thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm. Bên cạnh đó, đăng ký còn là phương thức bảo vệ bên có quyền trong quan hệ bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Chính vì vậy, các nhà lập pháp luôn quan tâm hoàn thiện các quy định của pháp luật về nội dung pháp lý này. Tuy nhiên, trong hoạt động thực tiễn cũng như quá trình nghiên cứu vẫn còn nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm cần phải được tiếp tục trao đổi để hoàn thiện hơn nhằm đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới. Bài viết đề cập một số vấn đề pháp lý về đăng ký biện pháp bảo đảm và kiến nghị hoàn thiện pháp luật đối với lĩnh vực này.
Issue Date: 2021-06-30
Type: Bài trích
Extent: 19 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL47.21_PLy dang ky bien phap bao dam_kien nghi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.