Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65424
Title: Một số vấn đề pháp lý cần hoàn thiện về ban hành văn bản pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19
Authors: Nguyễn Nhật Khanh
Keywords: Văn bản pháp luật
Bệnh truyền nhiễm
Dịch Covid-19
Covid-19
Abstract: Dịch Covid-19 là một trong các dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh chóng và gây tác hại xấu đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh nhằm bảo đảm an toàn về sức khỏe, tính mạng của người dân cũng như duy trì trật tự an toàn xã hội, các cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã ban hành nhiều văn bản pháp luật khác nhau để phòng chống dịch. Bài viết phân tích thực trạng ban hành các văn bản pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 để làm sáng tỏ một số vấn đề pháp lý phát sinh và đề xuất các giải pháp hoàn thiện.
Issue Date: 2021-06-30
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL47.21_Ply hoan thien_bna hanh VBPL_phong chong dich Covid-19.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.