Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65521
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorLê Anh Tuấn-
dc.date.issued2021-02-13-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65521-
dc.description.abstractQuá trình đô thị hóa ở nước ta đang diễn ra với quy mô lớn và tốc độ nhanh, nên việc xây dựng chính quyền đô thị là đòi hỏi tất yếu. Vì thế, lộ trình, cách thức triển khai phải được nghiên cứu nghiêm túc, toàn diện để hướng tới xây dựng mô hình chính quyền đô thị phù hợp, thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới. Bài viết trình bày những kết quả đạt được; những hạn chế, bất cập; Những yêu cầu cấp bách; Một số giải pháp để chính quyền đô thị hoạt động hiệu quả.-
dc.format.extent14 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Cộng sảnvi
dc.subjectĐô thịvi
dc.subjectChính quyền đô thịvi
dc.titleThực trạng và giải pháp xây dựng hiệu quả chính quyền đô thị ở nước ta hiện nayvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Cộng sản-
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.