Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65528
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Minh Tuấn-
dc.date.issued2014-05-09-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65528-
dc.description.abstractCó thể nói, gần 30 năm đổi mới vừa qua, thành tựu lý luận kinh tế quan trọng nhất của Đảng là lý luận và tổ chức thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.-
dc.format.extent7 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Cộng sảnvi
dc.subjectLãnh đạo kinh tếvi
dc.subjectKinh tếvi
dc.subjectPhương thức lãnh đạo kinh tếvi
dc.subjectLãnh đạo kinh tế của Đảngvi
dc.subjectLãnh đạo kinh tếvi
dc.titleTiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo kinh tế của Đảng hiện nayvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Cộng sản-
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.