Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/65657
Title: Biến đổi văn hóa vùng ven biển Nghệ An qua nghiên cứu trường hợp Thị xã Cửa Lò
Authors: Lê Thị Hiếu
Issue Date: 2018-04-11
Type: Luận án, luận văn
Extent: 27 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện KHXH - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • TT_Eng_LeThiHieu.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\31045
  • Size : 548,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT_LeThiHieu.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\31045
  • Size : 919,51 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.