Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65700
Title: Hoạt động của Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội ở nước ta
Authors: Phan Khuyên
Keywords: Hội đồng dân tộc
Ủy ban của Quốc hội
Quốc hội
Abstract: Cùng với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới, thời gian qua, hoạt động của Quốc hội đã không ngừng được đổi mới, khẳng định vị thế, vai trò quan trọng của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong bộ máy nhà nước. Những kết quả hoạt động của Quốc hội trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước luôn gắn liền với hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Có thể nói, toàn bộ những kết quả hoạt động của Quốc hội nước ta không thể tách rời với vị trí, vai trò và kết quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội.
Issue Date: 2021-05
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 304 - Tháng 5 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN.304.5.21.Hoat dong Hoi dong dan toc_Uy ban cua Quoc hoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.