Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65877
Title: Ngân hàng chính sách xã hội: vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế
Authors: Việt Hải, Thùy Trang
Keywords: Ngân hàng Chính sách xã hội
Covid-19
Dịch Covid-19
Kinh tế
Abstract: Không để dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến phục vụ khách hàng, đảm bảo hoạt động ngân hàng được an toàn, thông suốt, khơi thông và gia tăng các nguồn vốn của địa phương cũng như các nguồn vốn khác, hỗ trợ giải ngân giúp người nghèo, đối tượng chính sách khác đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhằm tạo việc làm, mở rộng sản xuất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) từ Trung ương đến địa phương đã được xác định ngay từ những tháng đầu năm 2021.
Issue Date: 2021-07
Type: Bài trích
Extent: 2 trang, pdf
Method: Tạp chí Ngân hàng số 13 tháng 7 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Ngân hàng
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NH.13.7.21.Ngan hang chinh sach xa hoi_phong_chong dich_kte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.