Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66032
Title: Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư - Những nguyên lý cơ bản cần được đảm bảo trong xây dựng thể chế
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Luật Đầu tư
Đối tác công tư
PPP
Hạ tầng
Abstract: Đầu tư theo phương thức PPP được coi là một trong những giải pháp phù hợp để thu hút nguồn lực tư nhân vào việc xây dựng các công trình công cộng, nhất là công trình giao thông. PPP, cụ thể hơn là hình thức chủ đạo của nó là BOT đã góp phần tạo ra diện mạo mới cho hạ tầng giao thông ở Việt Nam, hiện đại hóa đáng kể nền tảng phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, BOT cũng gây ra nhiều hệ lụy mang tính chất phản phát triển. Đó là những thất thoát lớn của ngân sách nhà nước, một số đường cao tốc chưa đưa vào sử dụng đã hỏng, tình trạng thu phí cao để trục lợi bất chấp tác động của việc thu phí đến lợi ích của người sử dụng dịch vụ không thể không tham gia này. Trong những nguyên nhân cốt lõi của những tiêu cực trong BOT nói riêng và PPP nói chung là những bất cập trong nền tảng pháp lý của PPP. Bài viết này đưa ra một góc nhìn từ khía cạnh thượng tôn các cam kết trong hợp đồng PPP.
Issue Date: 2020
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và Phát triển
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Pháp luật và Phát triển
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.