Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/66059
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi ích kế toán trong giai đoạn sau triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại các doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Đào Nhật Minh
Issue Date: 2020-08-20
Type: Luận án, luận văn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN_AN_CAP_TRUONG-MINH.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35850
  • Size : 1,07 MB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • Moi_-E.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35850
  • Size : 20,72 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • Moi_-V.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35850
  • Size : 20,83 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • Tom-tat-E-Dao_nhat_minh.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35850
  • Size : 293,62 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • Tom-tat-V-Dao_nhat_minh.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35850
  • Size : 291,59 kB

  • Format : Microsoft Word XML • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.