Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66070
Title: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng
Authors: Đỗ Văn Hiệp
Issue Date: 2020-08-18
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL_moi_tieng_Anh.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35827
  • Size : 17,25 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • KL_moi_tieng_Viet.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35827
  • Size : 16,78 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • LA___Do_Van_Hiep_(QD_cap_HV).doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35827
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • TT__Do_Van_Hiep_(QD_cap_HV).doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35827
  • Size : 271 kB

  • Format : Microsoft Word • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.