Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/66129
Title: Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán – Trường hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Authors: Nguyễn Thị Cẩm Vân
Issue Date: 2021-12-20
Type: Luận án, luận văn
Extent: 219 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1._LUAN_AN_CAM_VAN.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38769
  • Size : 2,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2._Tom_tat_CAM_VAN_Tieng_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38769
  • Size : 614,64 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3._Tom_tat__CAM_VAN_Tieng_Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38769
  • Size : 706,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5._Dong_gop_moi_cua_luan_an_-_Viet_-_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38769
  • Size : 289,59 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 7._Trich_yeu_luan_an_tieng_Viet_-_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38769
  • Size : 449,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.