Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/66179
Title: Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh tại các công ty thủy sản niêm yết ở Việt Nam
Authors: Phạm Thị Thùy Vân
Issue Date: 2021-04-16
Type: Luận án, luận văn
Extent: 167 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tài chính, Bộ Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan_an_TS___Pham_Thi_Thuy_Van.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37285
  • Size : 2,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • New_contribution__Pham_Thi_Thuy_Van.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37285
  • Size : 98,34 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • thong_tin_moi__tieng_Viet_Pham_Thi_Thuy_Van.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37285
  • Size : 133,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tomtat_LA_English_Pham_Thi_Thuy_Van.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37285
  • Size : 228,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tomtat_LA_Pham_Thi_Thuy_Van.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37285
  • Size : 299,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.