Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66242
Title: Mối quan hệ giữa giao thông, quy hoạch đô thị và sự thống trị của xe máy ở các thành phố của Việt Nam
Authors: Nguyễn Quốc Hiến
Keywords: Giao thông đô thị
Quy hoạch đô thị
Xe máy
Việt Nam
Abstract: Các đô thị ở Việt Nam hiện nay được biết đến là nơi có tỷ lệ sử dụng xe máy cao nhất thế giới, với khoảng 80% chuyến đi của người dân được thực hiện bằng loại xe hai bánh này. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thống trị của xe máy ở các thành phố của Việt Nam. Bài viết phân tích sự phổ biến của phương tiện này trên cơ sở lý thuyết của mối quan hệ tương hỗ giữa giao thông và quy hoạch sử dụng đất.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Giao thông vận tải
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Giao thông vận tải
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.