Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66398
Title: Dự báo và nhận diện các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng từ thực tiễn thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Keywords: Phòng ngừa tội phạm
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tội phạm công nghệ cao
Abstract: Thời gian qua, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng diễn ra ngày càng nhiều hơn về số vụ, đặc biệt trên địa bàn các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Trong phạm vi bài viết này, tác giả khái quát về tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hà Nội, đưa ra một số dự báo và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến phòng ngừa tội phạm này trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-02
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học kiểm sát số 2 (37) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.