Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66459
Title: Dự đoán chính sách đối với vấn đề Biển Đông của Tổng thống Donald Trump và tác động đối với Việt Nam
Authors: Thái Văn Long, Bùi Đức Khanh
Keywords: Mỹ
Donald Trump
Châu Á
Thái Bình Dương
Biển Đông
Chiến lược quốc tế
Phức hợp quân sự
Trung Quốc
Đảo Phú Lâm
Hoàng Sa
Abstract: Ngày 20-1-2017, Tổng thống đắc cử D.Trump mới chính thức bước vào Nhà trắng và chỉ tới đó những chính sách đối nội, đối ngoại của ông mới chính thức được triển khai. Việc ông D.Trump đắc cử Tổng thống đã làm dấy lên những câu hỏi về quan hệ của Mỹ với các nước lớn, đồng minh NATO, việc xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP, chống biến đổi khí hậu… sẽ ra sao?, bởi ông từng có những tuyên bố gây sốc về chính sách đối ngoại gần như trái ngược với chính quyền tiền nhiệm. Trong đó, chính sách của Mỹ về Biển Đông trong thời gian sắp tới cũng có nhiều dự đoán. Bài viết trình bày dự đoán chính sách của Mỹ trong nhiệm kỳ của Tổng thống D.Trump về vấn đề Biển Đông và ảnh hưởng đối với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.
Issue Date: 2017-01-16
Type: Bài trích
Extent: 6 trang. pdf
Method: Tạp chí điện tử Lý luận Chính trị
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Lý luận Chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.