Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66495
Title: Thực hiện pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước ở Lào
Authors: Phô Khăm Xay Nha Sỏn
Keywords: Ngân sách nhà nước
Pháp luật
Lào
Môi trường kinh doanh
Đầu tư
Khuyến khích đầu tư
Sản xuất kinh doanh
Hội nhập
Abstract: Trong những năm qua, pháp luật về sử dụngngân sách Nhà nước Lào ngày càng được đổi mới và hoàn thiện theo hướng tạo lập môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng; góp phần khuyến khích đầu tư,phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với yêu cầu hội nhập trong giai đoạn mới.
Issue Date: 2016-08-26
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Lý luận Chính trị
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Lý luận Chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCTOL_Thuc hien phap luat ve su dung ngan sach nha nuoc o Lao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 301,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.