Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/66574
Title: Đổi mới phương thức hoạt động của đảng ủy quân sự tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7.
Authors: Nguyễn Văn Thắng
Issue Date: 2018-03-12
Type: Luận án, luận văn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
 • BIA_LUAN_AN.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\30883\NCS_Nguyen_Van_Thang
  • Size : 27,5 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • BIA_TOM_TAT_TIENG_ANH.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\30883\NCS_Nguyen_Van_Thang
  • Size : 42 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • BIA_TT_TIENG_VIET.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\30883\NCS_Nguyen_Van_Thang
  • Size : 38,5 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • LUAN_AN__THANG_LQ2.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\30883\NCS_Nguyen_Van_Thang
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • THONG_TIN_MANG_TIENG_ANH.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\30883\NCS_Nguyen_Van_Thang
  • Size : 31,5 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • THONG_TIN_MANG_TIENG_VIET.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\30883\NCS_Nguyen_Van_Thang
  • Size : 30 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • TOM_TAT__TIENG_VIET.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\30883\NCS_Nguyen_Van_Thang
  • Size : 181,5 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • TOM_TAT_TIENG_ANH.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\30883\NCS_Nguyen_Van_Thang
  • Size : 171 kB

  • Format : Microsoft Word • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.