Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/66627
Title: Nghiên cứu khả năng tích lũy sinh khối ở hệ sinh thái rừng thứ sinh lá rộng thường xanh tại Kon Hà Nừng, Gia Lai
Authors: Trần Hoàng Quý
Issue Date: 2021-06-15
Type: Luận án, luận văn
Extent: 24 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan_an_Quy_sau_phan_bien_kin.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37604
  • Size : 3,28 MB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • Thong_tin_luan_an_Tran_Hoang_Quy.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37604
  • Size : 46 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • Tom_tat_LA_tieng_anh_Quy_tran_final.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37604
  • Size : 159,41 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • TRICH_YEU_LUAN_AN_TIEN_SY.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37604
  • Size : 21,58 kB

  • Format : Microsoft Word XML • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.