Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/66652
Title: Đòn bẩy kinh tế nhà nước đối với khu công nghiệp ở Việt Nam
Authors: Vũ Ngọc Thanh
Issue Date: 2018-10-18
Type: Luận án, luận văn
Extent: 2 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
 • Trang_thong_tin_Vu_Ngoc_Thanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\32135\Vu_Ngoc_Thanh
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • VuNgocThanh_LATS_09102018_Full_PDF.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\32135\Vu_Ngoc_Thanh
  • Size : 2,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • VuNgocThanh_Tom_tat_LATS_01102018_PDF_TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\32135\Vu_Ngoc_Thanh
  • Size : 654,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • VuNgocThanh_Tom_tat_LATS_09102018_PDF_TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\32135\Vu_Ngoc_Thanh
  • Size : 560,59 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.