Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66652
Title: Hoạt động xuất khẩu lao động của Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2016
Authors: Nguyễn Thùy Linh
Keywords: Xuất khẩu lao động
Hoạt động xuất khẩu lao động
Việt Nam
Abstract: Luận án cung cấp một cơ sở thực tiễn cho các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất khẩu lao động có những quyết sách hiệu quả hơn cho hoạt động xuất khẩu lao động trong giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, luận án cung cấp nguồn tư liệu tương đối đầy đủ và hệ thống cho những ai quan tâm đến hoạt động xuất khẩu lao động của Việt Nam trong những năm đổi mới và luận án có thể xây dựng thành một chuyên đề giảng dạy về lịch sử Việt Nam hiện đại nhất là lịch sử Việt Nam thời kỳ đổi mới trong các trường đại học, cao đẳng và các trường phổ thông.
Advisor: Vũ Thị Hòa
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 203 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
 • Linh.Luận án toàn văn.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,88 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Linh.Tóm tắt tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 583,11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Linh.Tóm tắt tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 440,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Linh.Thong tin tom tat ve nhung diem moi cua LA. Tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 102,57 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Linh. Thong tin tom tat ve nhung diem moi cua LA. tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 64,43 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.