Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/66654
Title: Nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững khu vực Đồng bằng Bắc Bộ
Authors: Vũ Văn Đông
Issue Date: 2020-09-29
Type: Luận án, luận văn
Extent: 193 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_VuVanDong.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\36082
  • Size : 2,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_VuVanDong.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\36082
  • Size : 357,33 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.