Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/66695
Title: Kiệt quệ tài chính và các chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp việt nam theo chu kỳ sống
Authors: Huỳnh Thị Cẩm Hà
Issue Date: 2020-06-12
Type: Luận án, luận văn
Extent: 2 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • Huynh_Thi_Cam_Ha_-_Luan_an_Tien_si.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35363
  • Size : 4,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Huynh_Thi_Cam_Ha_Abstract.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35363
  • Size : 857,61 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Huynh_Thi_Cam_Ha_dong_gop_moi_Tieng_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35363
  • Size : 119,3 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Huynh_Thi_Cam_Ha_dong_gop_moi_TiengViet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35363
  • Size : 301,9 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Huynh_Thi_Cam_Ha_Tom_tat_LATS.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35363
  • Size : 838,19 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.