Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/66706
Title: Quản lý nhà nước đối với thị trường liên ngân hàng Việt Nam
Authors: Lê Minh Thu
Issue Date: 2021-10-27
Type: Luận án, luận văn
Extent: 2 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_Le_Minh_Thu.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38415
  • Size : 3,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong_tin_TT_LA_Thu.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38415
  • Size : 132,27 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_LA_Le_Minh_Thu.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38415
  • Size : 365,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trich_yeu_LA_Thu.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38415
  • Size : 142,11 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.