Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67132
Title: Tạo "cú hích" phát triển kinh tế biển
Authors: Thông tấn xã Việt Nam
Keywords: Kinh tế
Kinh tế biển
Kinh tế
Chính trị
An ninh
Quốc phòng
Abstract: Bài viết đã phân tích vùng duyên hải miền Trung nằm ven khu vực Biển Đông của Việt Nam, bờ biển từ Quảng Bình đên Bình Thuận dài 1.500km với hàng chục đảo, hệ thống đảo lớn nhỏ, có vị trí chiến lược phát triển kinh tế - chính trị - an ninh - quốc phòng
Issue Date: 2011-09-25
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Tạo cú hích phát triển kinh tế biển_TCCS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 220,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.