Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/67324
Title: Đời sống thẩm mỹ của người Việt thời kỳ Hùng Vương
Authors: Lê Thị Thùy
Issue Date: 2020-09-15
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA___Thuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35981
  • Size : 2,79 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LE_THI_THUY.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35981
  • Size : 533,78 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT__T.Viet__Thuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35981
  • Size : 298,99 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.