Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67349
Title: Nghiên cứu các giải pháp xã hội hóa phát triển bóng đá Futsal tại Việt Nam
Authors: Ngô Văn Hỷ
Issue Date: 2020-02-06
Type: Luận án, luận văn
Extent: 223 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học TDTT TP Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toan_van_LATS_Ngo_Van_Hy.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34689
  • Size : 737,94 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • Toan_van_LATS_Ngo_Van_Hy.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34689
  • Size : 2,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_LATS_Ngo_Van_Hy.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34689
  • Size : 162,45 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • Trang_thong_tin_LATS_Ngo_Van_Hy.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34689
  • Size : 27,7 kB

  • Format : Microsoft Word XML • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.