Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67359
Title: Tính điền dạng của màu cơ bản trong Tiếng Anh và Tiếng Việt dưới góc độ ngôn ngữ học tri nhận
Authors: Nguyễn Đông Phương Tiên
Issue Date: 2021-04-22
Type: Luận án, luận văn
Extent: 146 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Mở Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luanan_NCS_NDPT.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37322
  • Size : 2,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Luanan-Tomtat_NCS_NDPT.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37322
  • Size : 116 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • Luanan-Trangthongtin_NCS_NDPT.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37322
  • Size : 2,81 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.