Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67418
Title: Khuyến nghị chính sách về lao động, thị trường lao động và việc làm ở Việt Nam
Authors: Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam
Keywords: Chính sách
Lao động
Thị trường lao động
Việc làm
Việt Nam
Abstract: Bài viết đề cập đến phục hồi thị trường lao động bị đình trệ trong năm 2021; Covid19 đã mở ra khoảng cách về việc làm khó có thể thu hẹp trong tương lai gần; một số phục hồi trong năm 2021 tại Việt Nam, tuy nhiên hoạt động của thị trường lao động vẫn hạn chế.
Issue Date: 2021-12-05
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2021 - Phục hồi và phát triển bền vững
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Ban Kinh tế Trung ương, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.