Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67425
Title: Tác động của dịch Covid-19 với ngành hàng không và giải pháp vượt qua khó khăn, hướng tới tương lai
Authors: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Keywords: Dịch Covid-19
Ngành hàng không
Abstract: Bài viết đề cập đến tác động của dịch Covid-19 với ngành hàng không thế giới và giải pháp của các quốc gia; tác động của dịch Covid19 đối với ngành hàng không Việt Nam và các giải pháp của Vietnam Airlines; vai trò, tiềm năng phát triển của ngành hàng không Việt Nam và Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines; từ đó đưa ra kiến nghị các giải pháp của cơ quan quản lý nhà nước.
Issue Date: 2021-12-05
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2021 - Phục hồi và phát triển kinh tế bền vững
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Ban Kinh tế Trung ương, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.