Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/67577
Title: Nghiên cứu phương pháp Viết sử của sử gia Việt Nam qua bộ quốc sử thời Lê Đại Việt sử ký toàn thư
Authors: YE SHAO FEI (Diệp Thiếu Phi)
Issue Date: 2022-04-01
Type: Luận án, luận văn
Extent: 3 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_Ye_Shao_Fei.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\39402
  • Size : 6,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • QD_Ye_Shao_Fei.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\39402
  • Size : 1,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_Ye_Shao_Fei.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\39402
  • Size : 256,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.