Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67800
Title: Cung tiền và lạm phát ở Việt Nam: tiếp cận từ mô hình phương trình cấu trúc
Authors: Cao Thị Ý Nhi, Lê Thu Giang
Keywords: Lạm phát
Cung tiền
Kênh truyền dẫn tiền tệ
Chính sách tiền tệ ( CSTT )
Tín dụng
Tỷ giá hối đoái
Abstract: Bài viết trình bày tổng quan nghiên cứu; mối quan hệ giữa cung tiền và lạm phát ở Việt Nam; số liệu, phương pháp và kết quả ước lượng; từ đó đưa ra kết luận và đề xuất.
Issue Date: 2015-12
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và phát triển số 222 tháng 12 năm 2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và phát triển
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.