Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67928
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorTrần Ngọc Giáp-
dc.date.issued2021-08-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67928-
dc.description.abstractBiển đảo luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống nhân loại, nhất là quốc gia ven biển trên các phương diện như kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh. Thế kỷ XXI - thế kỷ của biển và đại dương, nhưng thế giới lại đang chứng kiến sự tranh chấp chủ quyền về biển đảo ngày càng gay gắt hơn ở một số khu vực. Nằm trong bối cảnh chung đó, tình hình Biển Đông diễn biến ngày càng phức tạp và trở thành điểm nóng trong khu vực, với sự tham gia của nhiều bên tranh chấp về chủ quyền biển đảo. Để Biển Đông trở thành khu vực hòa bình, ổn định và hợp tác, đòi hỏi các chấp phải tuân thủ những nguyên tắc của luật pháp quốc tế và quy định của luật biển quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển quốc tế năm 1982.-
dc.format.extent8 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu Đông Nam Ávi
dc.subjectBiển Đôngvi
dc.subjectSự tuân thủvi
dc.subjectCông ước của Liên Hợp quốcvi
dc.subjectLuật Biển quốc tế năm 1982vi
dc.titleTầm quan trọng của Công ước Liên hợp Quốc về Luật Biển quốc tế năm 1982 đối với giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo ở khu vực biển đông hiện nayvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 8 năm 2021-
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.