Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67967
Title: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026: Một số lưu ý để tránh xảy ra thiếu sót
Authors: Bùi Ngọc Thanh
Keywords: Đại biểu hội đồng nhân dân
Quốc hội khóa XV
Bầu cử đại biểu quốc hội
Abstract: Qua các lần bầu cử, nhất là bầu một lần toàn bộ đại biểu dân cử, khối lượng công việc vô cùng lớn, vận hành trong một khoảng thời gian hạn hẹp, dù đã rất cố gắng nhưng vẫn còn những khiếm khuyết nhất định. Rút kinh nghiệm các lần bầu cử trước, lần bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 năm nay đang vào thời gian “nước rút”, phải nỗ lực hạn chế tới mức thấp nhất các thiếu sót đã vấp phải, mà trước hết là những thiếu sót “thường bị lặp lại”.
Issue Date: 2021-04-12
Type: Bài trích
Extent: 03 trang; pdf.
Method: https://www.tapchicongsan.org.vn/
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.