Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/68093
Title: Hiệu quả bổ sung vitamin K2 và một số biện pháp can thiệp cải thiện tình trạng dinh dưỡng, sức khỏe xương ở trẻ em 7-10 tuổi tại huyện Tiền Hải, Thái Bình
Authors: Nguyễn Hữu Ngự
Issue Date: 2023-11-01
Type: Luận án, luận văn
Extent: 2 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
 • 0_CV_de_nghi_dang_bao.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42805
  • Size : 109,89 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 0_QD_Ngu.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42805
  • Size : 133,2 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.