Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68106
Title: Sự cần thiết ban hành Luật Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Authors: Lê Sơn Hải
Keywords: Luật Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Vùng dân tộc thiểu số
Ban hành
Sự cần thiết
Abstract: Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, các dân tộc không sống biệt lập mà đan xen lẫn nhau, không dân tộc nào có lãnh thổ riêng. Các dân tộc thiểu số tuy chỉ chiếm 14% số dân nhưng lại cư trú trên 3/4 diện tích cả nước, chủ yếu tập trung ở những vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Đây là những địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, đặc biệt là về quốc phòng, an ninh quốc gia.
Issue Date: 2018-09-25
Type: Bài trích
Extent: 07 trang; pdf.
Method: https://www.tapchicongsan.org.vn/
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.